نویسنده = سیداحسان خاندوزی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل الگوی سهم‌بری عادلانه عوامل تولید با رویکرد اسلامی

دوره 18، شماره 71، پاییز 1397، صفحه 37-65

سیداحسان خاندوزی؛ علی افسری


2. نظام نامه حقوق اقتصادی در قرآن کریم

دوره 11، شماره 42، زمستان 1390، صفحه 29-58

سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ سیداحسان خاندوزی


3. نقش بستر سازی اخلاقی در توسعه اقتصادی

دوره 6، شماره 21، زمستان 1385، صفحه 129-157

سیداحسان خاندوزی


4. واقع گرایی نظریه عدالت در اقتصاد اسلامی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1384، صفحه 113-134

سیداحسان خاندوزی