نویسنده = مهدی الهی
تعداد مقالات: 5
1. امکان سنجی فقهی استفاده از سوآپ نرخ ارز در فرایند مدیریت ریسک ارز

دوره 13، شماره 49، زمستان 1392، صفحه 85-114

سیدمجید شریعت پناهی؛ مهدی الهی؛ علی معصومی نیا


2. امکان سنجی فقهی طراحی سوآپ مالکیت متناسب با بازار سرمایه ایران

دوره 13، شماره 51، زمستان 1392، صفحه 145-170

غلامعلی معصومی نیا؛ مهدی الهی


3. امکان سنجی فقهی استفاده از سوآپ کالا در بازارهای مالی ایران

دوره 11، شماره 44، زمستان 1390، صفحه 105-128

علی معصومی نیا؛ مهدی الهی


5. امکان سنجی فقهی تشکیل بازار بین بانکی در بانکداری اسلامی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1389، صفحه 89-118

سیدعباس موسویان؛ مهدی الهی