نویسنده = منذر کهف
تعداد مقالات: 3
1. علم اقتصاد اسلامی ، تعریف و روش

دوره 6، شماره 23، زمستان 1385، صفحه 157-186

منذر کهف؛ سیدحسین میرمعزی


2. توسعه پایدار در کشورهای اسلامی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1384، صفحه 135-170

منذر کهف؛ سعید و محمدعلی فراهانی فرد


3. توسعه پایدار در کشورهای اسلامی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1383، صفحه 125-150

منذر کهف؛ سعید و محمدعلی فراهانی فرد