نویسنده = سیدحسین میر معزی
تعداد مقالات: 1
1. الگوی ذخایر سپرده های بانیک در بانکداری اسلامی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1384، صفحه 45-74

سیدحسین میر معزی