نویسنده = حمیدرضا اسمعیلی گیوی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و آسیب شناسی هدفمندسازی پرداخت یارانه ها

دوره 9، شماره 35، زمستان 1388، صفحه 161-192

غلام رضا مصباحی مقدم؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی؛ مهدی رعایائی


2. تحلیل نظری ساختار بیمه های عمر در نظام تکافل و بیمه های متعارف

دوره 8، شماره 32، زمستان 1387، صفحه 63-92

محمدمهدی عسگری؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی


3. اوراق بهادار ( صکوک ) جعاله ؛ ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری

دوره 8، شماره 32، زمستان 1387، صفحه 141-170

سیدعباس موسویان؛ مجتبی کاوند؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی