نویسنده = مریم ذاکری
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر قانون بانکداری بدون ربا بر تابع تقاضای پول ایران

دوره 9، شماره 35، زمستان 1388، صفحه 129-160

کریم اسلاملوئیان؛ مریم ذاکری