نویسنده = زیبا آذرپیوند
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به شاخص های حکمرانی خوب از منظر اسلام و تاثیر آن بر رشد اقتصادی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1388، صفحه 179-208

اصغر مبارک؛ زیبا آذرپیوند