نویسنده = ابوالقاسم اثنی عشری امیری
تعداد مقالات: 1
1. چیستی پول در اقتصاد اسلامی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1391، صفحه 77-106

علی اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ جهانگیر بیابانی؛ محمد کهندل؛ ابوالقاسم اثنی عشری امیری