نویسنده = سید امراله حسینی
تعداد مقالات: 2
2. ضوابط شروط ضمن قرارداد؛ مطالعه موردی: وجه التزام بانکی

دوره 17، شماره 66، تابستان 1396، صفحه 133-157

سید امراله حسینی