نویسنده = حسن سبحانی
تعداد مقالات: 4
1. نقش سازوکارهای اعمال قرارداد در تمایز میان نظام تأمین مالی اسلامی و متعارف

دوره 19، شماره 76، زمستان 1398، صفحه 89-118

اسدالله فرزین‌وش؛ حسن سبحانی؛ سید فرشاد فاطمی اردستانی؛ بهزاد بابازاده خراسانی


3. اعتبارهای بانکی، ابزاری برای تبدیل سرمایه اجتماعی به سرمایه نقدی

دوره 14، شماره 56، زمستان 1393، صفحه 63-91

حسن سبحانی؛ محمد جعفری‌نژاد


4. پژوهشی در استخراج معیارهای حق و عدل در بانکداری بدون ربا

دوره 14، شماره 55، پاییز 1393، صفحه 89-119

حسن سبحانی؛ محمد امیرعلی