نویسنده = سید عباس موسویان
تعداد مقالات: 61
-24. طراحی مدل‌های بومی و عملیاتی تأمین مالی خرد اسلامی

دوره 21، شماره 84، اسفند 1400، صفحه 5-43

مصطفی شهیدی نسب؛ سیدعباس موسویان


-23. بررسی فقهی گواهی سپرده کالایی به روش اجتهاد چندمرحله‌ای

دوره 20، شماره 79، آذر 1399، صفحه 5-36

سید عباس موسویان؛ داور ماهی کار؛ رضا غلامی جمکرانی


-22. مبانی فقهی و موضوع‌شناسی کارمزد قرض‌الحسنه در نظام بانکی ایران

دوره 20، شماره 78، شهریور 1399، صفحه 95-125

سیدعباس موسویان؛ اکبر کشاورزیان


-21. الزامات تخصیص عادلانه منابع در نظام بانکی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

دوره 20، شماره 77، اردیبهشت 1399، صفحه 61-90

حامد عباسی؛ سید عباس موسویان؛ محمد طالبی


-20. میزان کامیابی شبکۀ بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام

دوره 19، شماره 76، دی 1398، صفحه 119-150

محمدرضا مهربان پور؛ سیدعباس موسویان؛ محمدرسول حشمتی


-19. بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری در بانک‌های اسلامی

دوره 19، شماره 75، مهر 1398، صفحه 109-138

محمد ندیری؛ سیدعباس موسویان؛ جلال نادری


-18. سپرده تعاونی (امتیازی) به عنوان نسل دوم فعالیت‌های قرض‌الحسنه

دوره 18، شماره 71، آبان 1397، صفحه 67-98

حسین میثمی؛ سیدعباس موسویان


-17. روش تحقیق جامع طراحی ابزارهای مالی اسلامی (مختار)

دوره 18، شماره 69، خرداد 1397، صفحه 17-51

سیدعباس موسویان؛ حامد تاجمیرریاحی


-16. الگوی مطلوب حسابداری متناسب با نظام بانکداری بدون ربا

دوره 17، شماره 68، اسفند 1396، صفحه 153-184

حسین عبدالهی؛ غلامحسن تقی نتاج؛ سیدعباس موسویان


-15. مقایسه سپرده‌های تلفیقی و تفکیکی در بانکداری بدون ربا

دوره 17، شماره 67، آذر 1396، صفحه 93-120

محمدحسین دیانتی؛ کریم اسلاملوئیان؛ سیدعباس موسویان؛ روح اله شهنازی


-14. مهندسی مالی عقود در تأمین مالی خرد اسلامی در ایران

دوره 17، شماره 67، آذر 1396، صفحه 141-172

مصطفی شهیدی نسب؛ سید عباس موسویان؛ سعید فراهانی فرد


-13. بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزار‌ها

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1396، صفحه 63-89

حسین میثمی؛ سید عباس موسویان؛ کامران ندری


-12. تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی

دوره 16، شماره 64، بهمن 1395، صفحه 5-30

سیدعباس موسویان؛ فرشته ملاکریمی


-11. اجتهاد چندمرحله‌ای روش پژوهش استنباط مسائل فقه اقتصادی

دوره 16، شماره 63، آذر 1395، صفحه 5-37

سیدعباس موسویان؛ رسول خوانساری


-10. تحلیل نظری الگوی بانک اسلامی دبی (راهبردهایی برای اصلاح قانون بانکداری ایران)

دوره 16، شماره 62، شهریور 1395، صفحه 107-137

سیدعباس موسویان؛ محمدنقی نظرپور؛ یحیی لطفی نیا


-9. توافق‌نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین‌بانکی اسلامی

دوره 15، شماره 60، اسفند 1394، صفحه 81-111

سیدعباس موسویان؛ محمدرضا کاتوزیان؛ محمد طالبی؛ محمدرضا حاجیان


-8. بررسی رابطه ریسک و غرر در بازارهای مالی اسلامی

دوره 15، شماره 59، آذر 1394، صفحه 65-94

سیدعباس موسویان؛ محمد علیزاده اصل


-7. بررسی فقهی – مالی اوراق اجاره مصون از تورم

دوره 15، شماره 58، شهریور 1394، صفحه 63-89

سیدعباس موسویان؛ مجتبی کاوند؛ رضا میرزاخانی؛ سیدامیرحسین اعتصامی


-6. آسیب‌شناسی نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و ارائه اصلاح‌های قانونی

دوره 14، شماره 54، شهریور 1393، صفحه 101-129

سیدعباس موسویان؛ حسین میسمی


-5. تعیین سهم بهینه عقدهای مبادله‌ای و مشارکتی در بانکداری بدون ربا

دوره 14، شماره 53، خرداد 1393، صفحه 85-98

سیدعباس موسویان؛ اصغر ابوالحسنی‌هستیانی؛ رفیع حسنی‌مقدم


-3. خرید اعتباری سهام در بانکداری و بازار سرمایه اسلامی

دوره 13، شماره 49، دی 1392، صفحه 31-58

سیدعباس موسویان؛ میثم فدایی واحد؛ مهدی علی حسینی


-2. طراحی مدل های عملیاتی صکوک اجاره جهت انجامعملیات بازار باز

دوره 13، شماره 51، دی 1392، صفحه 63-90

حسین میسمی؛ کامران ندری؛ سیدعباس موسویان


-1. تامین مالی پروژه محور به وسیله صکوک استصناع در صنعت نفت

دوره 13، شماره 50، دی 1392، صفحه 79-110

سیدعباس موسویان؛ جواد حدادی


0. بررسی تاثیر بانکداری بدون ربا بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 12، شماره 48، دی 1391، صفحه 29-52

سیدعباس موسویان؛ بهزاد ورمزیاری