نویسنده = سید عباس موسویان
تعداد مقالات: 60
26. مهندسی مالی اسناد خزانه اسلامی

دوره 12، شماره 45، زمستان 1391، صفحه 107-130

مجید خادم الحسینی اردکانی؛ سیدعباس موسویان


27. راهکار اعطای تسهیلات بانک مرکزی به بانک های تجاری در بانکداری اسلامی

دوره 12، شماره 46، زمستان 1391، صفحه 123-152

سیدعباس موسویان؛ محمد امیرعلی


28. بررسی تطبیقی مدل های عملیاتی کارت اعتباری در بانکداری اسلامی

دوره 11، شماره 43، زمستان 1390، صفحه 97-126

سیدعباس موسویان؛ سعید احمدی


29. صکوک وکالت بیمه ای برای پوشش ریسک حوادث فاجعه آمیز

دوره 11، شماره 44، زمستان 1390، صفحه 129-156

حسن قالیباف اصل؛ سیدعباس موسویان؛ علیرضا دقیقی اصل؛ حسین حسنقلی پور


31. امکان سنجی فقهی طراحی اسناد خزانه اسلامی در بازارهای مالی اسلامی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1389، صفحه 87-116

سیدعباس موسویان؛ محمدنقی نظرپور؛ ایوب خزائی


32. امکان سنجی فقهی تشکیل بازار بین بانکی در بانکداری اسلامی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1389، صفحه 89-118

سیدعباس موسویان؛ مهدی الهی


33. بررسی امکان استفاده از سوآپ بازده کل جهت مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی

دوره 10، شماره 37، زمستان 1389، صفحه 121-146

سیدعباس موسویان؛ سیدمحمدمهدی موسوی بیوکی


34. نقش شورای تخصصی فقهی در ارتقای سطح مشروعیت و کارایی بانک های اسلامی (مطالعه تجربه چند کشور اسلامی)

دوره 9، شماره 36، زمستان 1388، صفحه 59-88

سیدعباس موسویان؛ محمدنقی نظرپور؛ حسین کفشگر جلودار


35. مهندسی مالی عقود در بانکداری اسلامی

دوره 9، شماره 35، زمستان 1388، صفحه 63-98

سیدعباس موسویان


36. مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی از طریق سوآپ نکول اعتباری

دوره 9، شماره 33، زمستان 1388، صفحه 95-126

سیدعباس موسویان؛ سیدمحمدمهدی م وسوی بیوکی


37. اوراق بهادار ( صکوک ) جعاله ؛ ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری

دوره 8، شماره 32، زمستان 1387، صفحه 141-170

سیدعباس موسویان؛ مجتبی کاوند؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی


39. نظریه های ربا و بهره

دوره 7، شماره 27، زمستان 1386، صفحه 67-100

سیدعباس موسویان


42. ررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام ( Short Selling ) با عقده های اسلامی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1386، صفحه 131-156

محمد طالبی؛ سیدعباس موسویان؛ حامد سلطانی نژاد


43. لگوی جدید بانکداری بدون ربا

دوره 6، شماره 23، زمستان 1385، صفحه 13-50

سیدعباس موسویان


44. بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر (ره)

دوره 6، شماره 21، زمستان 1385، صفحه 70-102

سیدعباس موسویان


45. بررسی فقهی و حقوقی معاملات شرکتهای لیزینگ

دوره 6، شماره 22، زمستان 1385، صفحه 75-92

سیدعباس موسویان


46. اوراق بهادار اجاره ( صکوک اجاره )

دوره 6، شماره 24، زمستان 1385، صفحه 71-94

سیدعباس موسویان؛ سعید فراهانی فرد


47. ربا در قرض های تولیدی و تجاری

دوره 5، شماره 18، زمستان 1384، صفحه 35-62

سیدعباس موسویان


49. راهکار رسیدن به نرخ سود بانکی تعادلی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1384، صفحه 75-94

سیدعباس موسویان


50. بررسی فقهی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا

دوره 5، شماره 20، زمستان 1384، صفحه 57-80

سیدعباس موسویان