نویسنده = ایمان باستانی فر
تعداد مقالات: 2
1. الگوی خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متأثر از اندیشه شهید صدر(ره)

دوره 16، شماره 61، بهار 1395، صفحه 137-155

ایمان باستانی فر؛ محمد رضا حیدری؛ وحید مقدم


2. تحلیل اثرهای رفاهی تابع تقاضای پول، مبتنی بر مبانی اخلاقی خانواده در اسلام

دوره 15، شماره 60، زمستان 1394، صفحه 145-165

ایمان باستانی فر؛ محمدرضا حیدری