نویسنده = علی اصغر هادوی‌نیا
تعداد مقالات: 5
1. الگوی انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام

دوره 19، شماره 74، تابستان 1398، صفحه 35-63

علی اصغر هادوی‌نیا


3. مفهوم‎سازی و سنجش فساد اقتصادی از دیدگاه اسلام با رویکرد نهادگرایی

دوره 17، شماره 66، تابستان 1396، صفحه 47-75

سعید خدیوی رفوگر؛ علی اصغر هادوی نیا


5. تفسیر آیه‌های ربا با تکیه بر رویکردشناختی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1392، صفحه 113-139

علی اصغر هادوی‌نیا