کلیدواژه‌ها = طراحی ابزار مالی اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. روش تحقیق جامع طراحی ابزارهای مالی اسلامی (مختار)

دوره 18، شماره 69، بهار 1397، صفحه 17-51

سیدعباس موسویان؛ حامد تاجمیرریاحی