کلیدواژه‌ها = عدالت
تعداد مقالات: 6
1. بررسی نظری اثر ابزارهای سیاست پولی بر توزیع درآمد از دیدگاه اقتصاد اسلامی

دوره 20، شماره 80، زمستان 1399، صفحه 51-80

سیدمحمد کاظم رجائی؛ سعید فراهانی فرد؛ محمود مختاربند


2. کارایی روش شهید صدر در کشف نظریه اسلامی عدالت اقتصادی

دوره 19، شماره 75، پاییز 1398، صفحه 5-29

سیدحسین میرمعزی؛ محمدتقی نظریان مفید


3. معیار اخلاقی تولید در نظام اقتصادی اسلام

دوره 19، شماره 74، تابستان 1398، صفحه 65-87

محمد جداری عالی


4. اهداف نهایی سیاست‌های پولی و طراحی تابع هدف مقام پولی؛ رهیافت اقتصاد اسلامی

دوره 18، شماره 72، زمستان 1397، صفحه 245-270

موسی شهبازی غیاثی؛ محمد نقی نظر پور؛ سعید فراهانی فرد


6. نظریه بازی‏ها به مثابه ابزاری برای فلسفه اخلاق؛ تبیینی تاریخی و تحلیلی انتقادی

دوره 16، شماره 63، پاییز 1395، صفحه 91-116

سیدهادی عربی؛ محمدهادی زاهدی وفا؛ محمدجواد رضائی؛ مهدی موحدی بکنظر