کلیدواژه‌ها = عدالت اقتصادی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی کارایی و عدالت در اقتصاد متعارف و اسلامی (با تأکید بر یک اقتصاد مبادله‌ای مبتنی بر مصرف)

دوره 20، شماره 78، تابستان 1399، صفحه 63-94

سید روح اله احمدی حاجی آبادی؛ رفیع حسنی مقدم


2. درآمدی بر شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی

دوره 19، شماره 74، تابستان 1398، صفحه 5-33

عباس شاکری؛ فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ سیدهادی مخزن موسوی


3. تحلیل الگوی سهم‌بری عادلانه عوامل تولید با رویکرد اسلامی

دوره 18، شماره 71، پاییز 1397، صفحه 37-65

سیداحسان خاندوزی؛ علی افسری


4. سیاست‌های مالی تحت راهبرد اقتصاد مقاومتی

دوره 17، شماره 66، تابستان 1396، صفحه 13-45

علی خالقیان میمند؛ محمد واعظ برزانی؛ محمدرضا حیدری؛ مهدی طغیانی


5. تحلیل نظری آثار مالیات تورمی بر عدالت اقتصادی

دوره 14، شماره 56، زمستان 1393، صفحه 93-116

نصرالله خلیلی تیرتاشی