کلیدواژه‌ها = اقتصاد اسلامی
روابط و نحوه اثرگذاری پیشرفت اقتصادی بر معنویت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

جواد ارباب؛ سیدرضا حسینی


پیش‌بینی خمس در اقتصاد ایران برای ایجاد خزانه اسلامی با طراحی معادله سری فووریه

دوره 22، شماره 85، خرداد 1401، صفحه 135-160

نادر نامدار؛ مهدی مرادی؛ یعقوب محمودیان؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ رقیه حسن زاده


امکان‌سنجی سرمایه‌گذاری جسورانه از منظر فقهی، قانونی و اقتصادی در ایران

دوره 22، شماره 85، خرداد 1401، صفحه 161-188

اصغر ترابی اسفینایی؛ میر فیض فلاح؛ سید کاظم چاووشی؛ رضا غلامی جمکرانی


الگوی حاکمیت شرکتی در اقتصاد اسلامی

دوره 21، شماره 84، اسفند 1400، صفحه 75-107

یونس عباسی؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ فرشید نمامیان


اقتصاد اسلامی و شناسایی مؤلفه‌های افشا در گزارشگری مالی اسلامی

دوره 21، شماره 84، اسفند 1400، صفحه 167-188

داود رجبی مقدم؛ محمدرضا مهربان پور؛ رضا غلامی جمکرانی؛ محمد کاشانی پور؛ حسین میثمی


عدالت قراردادی از دیدگاه اقتصاد اسلامی: مطالعه تطبیقی قوانین کنترل اجاره مسکن

دوره 21، شماره 83، آذر 1400، صفحه 5-35

فتح‌اله تاری؛ مجید حبیبیان نقیبی؛ محمود عیسوی؛ ابوالفضل پاسبانی صومعه؛ امین زاهدمهر


واکاوی اقتصاد رفتاری در آیات قرآن

دوره 20، شماره 80، اسفند 1399، صفحه 25-50

حشمت اله عسگری؛ سیداحمد ابراهیمی


بررسی نظری اثر ابزارهای سیاست پولی بر توزیع درآمد از دیدگاه اقتصاد اسلامی

دوره 20، شماره 80، اسفند 1399، صفحه 51-80

سیدمحمد کاظم رجائی؛ سعید فراهانی فرد؛ محمود مختاربند


تعامل دوسویه فرد و نهاد از منظر قرآن کریم و تبیین آن مبتنی بر حکمت اسلامی

دوره 20، شماره 78، شهریور 1399، صفحه 5-32

نظریان مفید محمدتقی؛ سیدحسین میرمعزی


بررسی تطبیقی عقل‌گرایی در اقتصاد متعارف و حکمت عملی اقتصاد اسلامی

دوره 20، شماره 77، اردیبهشت 1399، صفحه 91-120

محمدعلی فراهانی فرد؛ حمید پارسانیا


رهیافت نشانه‌شناختی به توسعه در اقتصاد اسلامی، با تأکید بر دیدگاه‌های شهید مطهری و شهید صدر

دوره 19، شماره 76، دی 1398، صفحه 5-33

فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ حمید پاداش؛ رامینه سلیمانزاده


میزان کامیابی شبکۀ بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام

دوره 19، شماره 76، دی 1398، صفحه 119-150

محمدرضا مهربان پور؛ سیدعباس موسویان؛ محمدرسول حشمتی


درآمدی بر شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی

دوره 19، شماره 74، تیر 1398، صفحه 5-33

عباس شاکری؛ فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ سیدهادی مخزن موسوی


تجانس و اهمیت اقتصادنهادی برای ساخت اقتصاداسلامی

دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1398، صفحه 91-121

علیرضا پورفرج؛ زهرا کریمی موغاری؛ جواد اقدس طینت


اهداف نهایی سیاست‌های پولی و طراحی تابع هدف مقام پولی؛ رهیافت اقتصاد اسلامی

دوره 18، شماره 72، بهمن 1397، صفحه 245-270

موسی شهبازی غیاثی؛ محمد نقی نظر پور؛ سعید فراهانی فرد


تحلیل الگوی سهم‌بری عادلانه عوامل تولید با رویکرد اسلامی

دوره 18، شماره 71، آبان 1397، صفحه 37-65

سیداحسان خاندوزی؛ علی افسری


بررسی اقتصادی حساسیت خانوارهای ایرانی به مخارج مذهبی

دوره 18، شماره 69، خرداد 1397، صفحه 53-80

سیدمحسن سجادی؛ فهیمه حمایتی


مفهوم‎سازی و سنجش فساد اقتصادی از دیدگاه اسلام با رویکرد نهادگرایی

دوره 17، شماره 66، مرداد 1396، صفحه 47-75

سعید خدیوی رفوگر؛ علی اصغر هادوی نیا


نظام احسن به مثابه یکی از مبانی اقتصاد اسلامی

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1396، صفحه 91-117

علی اضغر هادوی نیا