کلیدواژه‌ها = نهادگرایی
تعداد مقالات: 3
1. استخراج روش‌شناسی شناخت پدیده‌ها با حل مسئله کارگزار و ساختار در اقتصاد اسلامی

دوره 21، شماره 83، پاییز 1400، صفحه 165-195

محمد مهدی کاظمی؛ خدیجه نصراللهی؛ احمد گوگردچیان؛ محمد واعظ برزانی


2. تعامل دوسویه فرد و نهاد از منظر قرآن کریم و تبیین آن مبتنی بر حکمت اسلامی

دوره 20، شماره 78، تابستان 1399، صفحه 5-32

نظریان مفید محمدتقی؛ سیدحسین میرمعزی