کلیدواژه‌ها = اطلاعات نامتقارن
تعداد مقالات: 7
3. الگوی نظام مبادله در اقتصاد اسلامی (با پافشاری بر تقارن اطلاعات)

دوره 17، شماره 65، بهار 1396، صفحه 119-147

زهره صالحی؛ محمد رضا حیدری


4. مدل‌سازی قرارداد اجاره اعیان در اقتصاد اسلامی با بهره‌گیری از نظریه قراردادها

دوره 16، شماره 64، زمستان 1395، صفحه 147-173

سید هادی عربی؛ مرتضی درخشان؛ مصطفی شیخانی


5. اثر صداقت در بازارهای مالی بر متغیرهای اقتصادی

دوره 16، شماره 61، بهار 1395، صفحه 33-64

زهرا نصراللهی؛ علی شفیعی


6. ارزیابی و مقایسه صکوک اجاره و مشارکت از دید هزینه‌های نمایندگی

دوره 15، شماره 58، تابستان 1394، صفحه 91-121

سید محمدرضا سیدنورانی؛ محمد علیمرادی


7. تحلیل مقایسه‌ای غرر بر اساس نظریه بازی‌ها و نظریه قراردادها

دوره 14، شماره 56، زمستان 1393، صفحه 119-147

مرتضی درخشان؛ محمد واعظ برزانی