کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: فقر
تعداد مقالات: 1
1. برآورد اثر انفاق بر کاهش فقر در ایران

دوره 14، شماره 53، بهار 1393، صفحه 31-55

مرتضی عزتی؛ مهرداد محمودیان