کلیدواژه‌ها = صکوک
تعداد مقالات: 5
1. طراحی روش نوین تأمین مالی خرید مسکن از طریق اوراق سلف استاندارد مسکن

دوره 21، شماره 83، پاییز 1400، صفحه 195-225

روزبه ظهیری هاشمی؛ حنظله فندرسکی؛ حمیدرضا شیرزاد؛ سیدمسعود مروج جهرمی


2. آسیب‌شناسی صکوک بانکی و ارائه راهکار بازار صکوک رقابتی در تجهیز منابع نظام بانکی ایران

دوره 21، شماره 81، بهار 1400، صفحه 157-189

حسین حسن زاده؛ محمد قزلباش؛ علی رستمی پور؛ محمدحسین قوام


3. ارتباط متقابل توسعه ابزار مالی اسلامی (صکوک) و رشد اقتصادی

دوره 19، شماره 73، بهار 1398، صفحه 217-238

مینا نعیمی؛ کیومرث سهیلی؛ محمد شریف کریمی


4. بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزار‌ها

دوره 17، شماره 65، بهار 1396، صفحه 63-89

حسین میثمی؛ سید عباس موسویان؛ کامران ندری


5. ارزیابی و مقایسه صکوک اجاره و مشارکت از دید هزینه‌های نمایندگی

دوره 15، شماره 58، تابستان 1394، صفحه 91-121

سید محمدرضا سیدنورانی؛ محمد علیمرادی