کلیدواژه‌ها = شهید صدر
تعداد مقالات: 4
1. سهم‌بری ابزار تولید از محصول؛ رویکردی فقهی‌- اقتصادی: با تأکید بر اندیشه‌های شهید صدر

دوره 20، شماره 79، پاییز 1399، صفحه 115-137

علی زاهد؛ محمد سلیمانی؛ محمدصادق ذوقی


2. رهیافت نشانه‌شناختی به توسعه در اقتصاد اسلامی، با تأکید بر دیدگاه‌های شهید مطهری و شهید صدر

دوره 19، شماره 76، زمستان 1398، صفحه 5-33

فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ حمید پاداش؛ رامینه سلیمانزاده


3. کارایی روش شهید صدر در کشف نظریه اسلامی عدالت اقتصادی

دوره 19، شماره 75، پاییز 1398، صفحه 5-29

سیدحسین میرمعزی؛ محمدتقی نظریان مفید


4. الگوی خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متأثر از اندیشه شهید صدر(ره)

دوره 16، شماره 61، بهار 1395، صفحه 137-155

ایمان باستانی فر؛ محمد رضا حیدری؛ وحید مقدم