بررسی نظری عدالت استحقاقی مبتنی بر نظام شایستگی با مبانی عدالت اسلامی

دوره 10، شماره 40، دی 1389، صفحه 57-86

علی رضا پورفرج؛ حبیب انصاری سامانی


نقش شورای تخصصی فقهی در ارتقای سطح مشروعیت و کارایی بانک های اسلامی (مطالعه تجربه چند کشور اسلامی)

دوره 9، شماره 36، دی 1388، صفحه 59-88

سیدعباس موسویان؛ محمدنقی نظرپور؛ حسین کفشگر جلودار


اقتصاد اسلامی و دلالت های نظریه انتخاب عمومی

دوره 11، شماره 42، دی 1390، صفحه 59-86

الیاس نادران؛ محمدجواد رضایی


نقش بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی به وسیله بازار بین بانکی

دوره 13، شماره 49، دی 1392، صفحه 59-84

محمدنقی نظرپور؛ میثم حقیقی


اثر ماهیت سرمایه در تعیین حرمت و حلیت بهره پول

دوره 13، شماره 50، دی 1392، صفحه 59-78

غلام رضا مصباحی مقدم؛ مجتبی سیدحسین زاده


تحلیل رکودها و رونق‌های اقتصادی از منظر نظام اقتصادی اسلام با رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1398، صفحه 59-90

رقیه عبدلی نژاد؛ علیرضا شکیبایی؛ نورالله صالحی آسفیجی


شاخص های توسعه انسان محور در جامعه مطلوب و آرمانی اسلام

دوره 7، شماره 28، دی 1386، صفحه 61-88

محمدجمال خلیلیان اشکذری


ظرفیت‌های فقه در رویارویی با مسائل دنیای معاصر

دوره 16، شماره 62، شهریور 1395، صفحه 61-78

ابوالقاسم علیدوست


اعتبارهای بانکی، ابزاری برای تبدیل سرمایه اجتماعی به سرمایه نقدی

دوره 14، شماره 56، اسفند 1393، صفحه 63-91

حسن سبحانی؛ محمد جعفری‌نژاد


آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

دوره 5، شماره 18، دی 1384، صفحه 63-87

مجید رضایی


تحلیل نظری ساختار بیمه های عمر در نظام تکافل و بیمه های متعارف

دوره 8، شماره 32، دی 1387، صفحه 63-92

محمدمهدی عسگری؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی


طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک اسلامی در بازار سرمایه

دوره 9، شماره 33، دی 1388، صفحه 63-94

محمدنقی نظرپور؛ محبوبه ابراهیمی


مهندسی مالی عقود در بانکداری اسلامی

دوره 9، شماره 35، دی 1388، صفحه 63-98

سیدعباس موسویان


برآورد اثر بازار مالی و سرمایه مذهبی بر انفاق در ایران

دوره 12، شماره 46، دی 1391، صفحه 63-92

مرتضی عزتی؛ علی شفیعی


طراحی مدل های عملیاتی صکوک اجاره جهت انجامعملیات بازار باز

دوره 13، شماره 51، دی 1392، صفحه 63-90

حسین میسمی؛ کامران ندری؛ سیدعباس موسویان


بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزار‌ها

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1396، صفحه 63-89

حسین میثمی؛ سید عباس موسویان؛ کامران ندری


ارائه شاخص‌های الگوی مطلوب اشتغال بانوان بر اساس تجربه صدر اسلام

دوره 18، شماره 72، بهمن 1397، صفحه 63-94

وحید مقدم؛ فهیمه مومنی راد