تعداد مقالات: 599

576. بررسی نظری اثر ابزارهای سیاست پولی بر توزیع درآمد از دیدگاه اقتصاد اسلامی

دوره 20، شماره 80، زمستان 1399، صفحه 51-80

سیدمحمد کاظم رجائی؛ سعید فراهانی فرد؛ محمود مختاربند


578. راهکارهای ارتقای نظارت شرعی بازار سرمایه ج.ا.ا

دوره 21، شماره 81، بهار 1400، صفحه 65-97

علیرضا فتاحی؛ شهاب خدابخشیان


580. تبیین قرآنی مدل وابستگی به منابع؛ تحلیل رفتاری بحران ناشی از ریزش بورس تهران

دوره 20، شماره 80، زمستان 1399، صفحه 81-106

علی عبدالهی نیسیانی؛ علی رضائیان


581. قرارداد استصناع بانکی در ترازوی تحلیل و نقد فقهی

دوره 20، شماره 79، پاییز 1399، صفحه 87-113

صادق الهام؛ یونس عباسی


585. سهم‌بری ابزار تولید از محصول؛ رویکردی فقهی‌- اقتصادی: با تأکید بر اندیشه‌های شهید صدر

دوره 20، شماره 79، پاییز 1399، صفحه 115-137

علی زاهد؛ محمد سلیمانی؛ محمدصادق ذوقی


586. تدوین الگوی افزایش مصرف کالای داخلی بر اساس رویکرد بازاریابی اجتماعی

دوره 21، شماره 81، بهار 1400، صفحه 127-156

سید مجتبی موسوی نقابی؛ مرتضی انوشه


587. بررسی فقهی و حقوقی فعالیت باینری آپشن

دوره 21، شماره 82، تابستان 1400، صفحه 129-157

احمدرضا صفا؛ مهدی افشار


588. تطبیق قواعد فقهیه با قرارداد مشارکت در تولید در صنعت نفت و گاز

دوره 20، شماره 80، زمستان 1399، صفحه 133-160

محمد حسین بیاتی؛ محمد صادق جاودان؛ سجاد رجبی


590. آسیب‌شناسی صکوک بانکی و ارائه راهکار بازار صکوک رقابتی در تجهیز منابع نظام بانکی ایران

دوره 21، شماره 81، بهار 1400، صفحه 157-189

حسین حسن زاده؛ محمد قزلباش؛ علی رستمی پور؛ محمدحسین قوام


592. اولویت‌بندی عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمین مالی پروژه‌ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 80، زمستان 1399، صفحه 161-187

احسان ذاکرنیا؛ علی صالح آبادی؛ حسین حسن زاده سروستانی


593. ارزیابی تطبیقی درآمد پایه همگانی در اقتصاد متعارف و تضمین حد معیشت در اقتصاد اسلامی

دوره 20، شماره 79، پاییز 1399، صفحه 171-206

محمدجواد شریف زاده؛ حمیدرضا بهرمن


594. رهیافتی فقهی و حقوقی بر شروط تحمیلی در قراردادهای مشارکت مدنی بانکی

دوره 21، شماره 82، تابستان 1400، صفحه 183-211

سیده مریم عطار شهرکی؛ سید مهدی قریشی؛ محمد حسن جوادی


595. شناورسازی نرخ‌های سود در بانکداری بدون ربا: سازوکاری جهت تقویت مکانیسم انتقال پولی

دوره 20، شماره 80، زمستان 1399، صفحه 189-216

حسین میثمی؛ سعید بیات؛ هومن کرمی


596. بررسی ادراکات دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی درباره رویه‌های حاکمیت شرعی

دوره 21، شماره 81، بهار 1400، صفحه 191-226

سید علی حسینی؛ فاطمه بابائی؛ وهاب قلیچ


597. بازاریابی شبکه‌ای و تأثیر آن در تحقق اقتصاد مقاومتی

دوره 20، شماره 79، پاییز 1399، صفحه 207-238

معصومه آینه؛ یعقوب محمودیان


598. بررسی ابعاد حقوقی امهال مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران

دوره 20، شماره 80، زمستان 1399، صفحه 217-244

ستار شیرعالی؛ محمود باقری؛ حسن بادینی


599. تأثیر ماه رمضان بر مصرف اقلام خوراکی (مطالعه موردی: مناطق شهری ایران 1384- 1394)

دوره 20، شماره 79، پاییز 1399، صفحه 239-267

سید ضیاءالدین کیاالحسینی؛ وحید سلیمانی مطلق