تأثیر صکوک بین‌الملل بر رشد اقتصادی کشورهای GCC درس‌هایی برای اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی مالی، مدیریت، دانشگاه آزاد تبریز، تبریز، ایران

2 مهندسی مالی، مدیریت، دانشگاه آزاد، تبریز، ایران

3 دانشگاه علوم تحقیقات، عضو هیات علمی

چکیده

یکی از چالش‌های اصلی فعالیت‌های مولد اقتصادی در کشور، محدودیت دسترسی به منابع مالی علیرغم بالا بودن سطح کل نقدینگی کشور و همچنین ظرفیت‌های بین‌المللی در حوزه تأمین مالی است. این وضعیت از هدایت نقدینگی و اعتباری ناقص و غیرمؤثر حکایت دارد. یکی از ابزارهای مؤثر هدایت نقدینگی داخلی و خارجی به فعالیت‌های مولد اقتصادی، صکوک هستند که توسط کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌است. این مطالعه به این موضوع می‌پردازد که آیا تأمین مالی از طریق صکوک بین المللی بر رشد کشورهای اسلامی تأثیر معنادار داشته است؟ که بتوان از این تجربه در راستای تأمین مالی فعالیت‌های مولد کشور استفاده کرد. در این راستا کشورهای حاشیه خلیج فارس طی دوره زمانی 2001-2020 با استفاده از رویکرد رگرسیونی داده‌های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهند که انتشار صکوک تأثیر معناداری در رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته و در صورت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح این ابزار در ایران نیز می‌توان راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of International Sukuk on the Economic Growth of GCC Countries

نویسندگان [English]

  • Javad Mohammadi 1
  • Ahmad Ghasemzadeh Khosroshahi 2
  • Maryam Khaliliaraghi 3
1 Financial Engineering Management Tabriz Azad University Tabriz Iran
2 Financial Engineering Management Tabriz Azad University Tabriz Iran
3 University of scientific research Faculty member
چکیده [English]

One of the main challenges of productive economic activities in the country is the limitation of access to financial resources despite the high level of total liquidity of the country as well as international capacities in the field of financing. This situation indicates incomplete and ineffective liquidity and credit management. One of the effective means of directing internal and external liquidity to productive economic activities are sukuk, which have been used by Islamic countries. This study deals with the issue of whether financing through international sukuk has had a significant impact on the growth of Islamic countries that this experience can be used in order to finance productive activities of the country. In this regard, the Gulf cooperation council countries have been investigated during the period of 2001-2020 using the combined data regression approach. The results show that the issuance of sukuk has a significant effect on the economic growth of the studied countries, and if properly planned and politicized, this instrument can be a breakthrough in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic growth
  • Foreign currency securities
  • International sukuk securities
  • Iranian financial system
  • Liquidity