نویسنده = متوسلی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. ترابط فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1387، صفحه 7-36

مجید رضایی دوانی؛ محمود متوسلی