نویسنده = خلیلیان اشکذری، محمدجمال
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه کرامت و آزادگی در پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام

دوره 15، شماره 59، پاییز 1394، صفحه 33-64

محمدجمال خلیلیان اشکذری؛ قاسم عسکری


2. شاخص های توسعه انسان محور در جامعه مطلوب و آرمانی اسلام

دوره 7، شماره 28، زمستان 1386، صفحه 61-88

محمدجمال خلیلیان اشکذری