نویسنده = علیزاده اصل، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه ریسک و غرر در بازارهای مالی اسلامی

دوره 15، شماره 59، پاییز 1394، صفحه 65-94

سیدعباس موسویان؛ محمد علیزاده اصل