نویسنده = اثنی‌عشری، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. آزمون رفتار حداکثرسازی سود در بانک اسلامی (مطالعه موردی بانک تجارت)

دوره 15، شماره 59، پاییز 1394، صفحه 157-185

اصغر ابوالحسنی هیستیانی؛ ابوالقاسم اثنی‌عشری؛ جهانگیر بیابانی؛ محمد کهندل