نویسنده = سید حسین زاده یزدی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. سیره پیامبر اکرم (ص) در مقابله با تهدیدهای اقتصادی

دوره 16، شماره 62، تابستان 1395، صفحه 5-31

سعید سید حسین زاده یزدی؛ محمد جواد شریف زاده