نویسنده = ناجی میدانی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. تبیین عامل‌های پرکننده شکاف بین نظر و عمل در رفتار اقتصادی خانواده مسلمان

دوره 15، شماره 60، زمستان 1394، صفحه 113-144

وحید ارشدی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ مصطفی سلیمی فر؛ بهروز مهرام