نویسنده = زراءنژاد، منصور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اقتصاد ایران در قالب یک مدل کلان سنجی از منظر اقتصاد اسلامی با تأکید بر رشد اقتصادی

دوره 19، شماره 73، بهار 1398، صفحه 5-30

منصور زراء نژاد؛ مسعود خداپناه؛ سعیده کامران پور


2. اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش

دوره 4، شماره 15، زمستان 1383، صفحه 129-154

محمد انس الزرقا؛ منصور زراءنژاد