نویسنده = خوش اخلاق، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی تضمین سرمایه در اوراق مشارکت

دوره 13، شماره 50، زمستان 1392، صفحه 111-130

محمد نقی نظرپور؛ مهدی خوش اخلاق