نویسنده = موسویان، ـ سیدعباس
تعداد مقالات: 3
1. طراحی سپرده‌های جدید در بانکداری بدون ربا

دوره 2، شماره 7، زمستان 1381، صفحه 51-74

ـ سیدعباس موسویان


2. آثار اقتصادی جایگزینی نظام مشارکت به جای نظام بهره

دوره 2، شماره 5، زمستان 1381، صفحه 59-86

ـ سیدعباس موسویان