نویسنده = جعفری، علی‌رضا
تعداد مقالات: 1
1. گواهی مشارکت و مبادله

دوره 1، شماره 1، زمستان 1380، صفحه 111-119

محمد جواد صدیقی،؛ علی‌رضا جعفری