نویسنده = جهانیان، ـ ناصر
تعداد مقالات: 3
2. نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1380، صفحه 55-74

ـ ناصر جهانیان


3. جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1380، صفحه 129-158

ـ ناصر جهانیان