نویسنده = میرمعزی، ـ سیدحسین
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام و الگوی مناسب آن

دوره 1، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 55-77

ـ سیدحسین میرمعزی