نویسنده = موسویان، ـ‌ سید عباس
تعداد مقالات: 1
1. انفاق قرآنی و ابزارهای مالی مناسب آن در عصر حاضر

دوره 1، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 81-92

ـ‌ سید عباس موسویان