نویسنده = رضایی، ـ‌ مجید
تعداد مقالات: 1
1. اوراق خیریه در ترازوی فقه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 93-101

ـ‌ مجید رضایی