نویسنده = یوسفی، ـ احمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول

دوره 1، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 103-129

ـ احمدعلی یوسفی