نویسنده = حیدرنقوی، پروفسور سیدنواب
تعداد مقالات: 1
1. اقتصاد توسعه الگویی جدید ـ

دوره 1، شماره 2، زمستان 1380، صفحه 131-138

پروفسور سیدنواب حیدرنقوی؛ حسن توانایان‌فرد