نویسنده = جوادی‌آملی، آیت‌الله عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. مالکیت معادن ملی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1380، صفحه 47-53

آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی