نویسنده = خلیلی، نصرالله
تعداد مقالات: 1
1. بهره بانکی همان رباست ـ

دوره 1، شماره 3، زمستان 1380، صفحه 109-130

یوسف قرضاوی؛ نصرالله خلیلی