نویسنده = رضائی، ـ مجید
تعداد مقالات: 1
1. نظریه‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 61-81

ـ مجید رضائی