نویسنده = ثابت، سیدعبدالحمید
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به مباحث فقهی و اقتصادی تنزیل ـ

دوره 1، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 105-120

سیدعبدالحمید ثابت