نویسنده = دادگر، حسن
تعداد مقالات: 3
1. رویکردی اقتصادی به شیوع فساد مالی در کشور

دوره 3، شماره 11، زمستان 1382، صفحه 97-116

حسن دادگر


2. ارزیابی رابطه اقتصادی با امریکا ـ

دوره 2، شماره 5، زمستان 1381، صفحه 97-114

حسن دادگر


3. به سوی رویکردی اسلامی از توازن زیست‌محیطی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1381، صفحه 121-142

محمدرمضان اختر؛ عباس عرب‌مازار؛ حسن دادگر