نویسنده = هادوی‌نیا، علی‌اصغر
تعداد مقالات: 3
1. امکان استمرار بانکداری اسلامی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1382، صفحه 107-127

محمود.آ. الجمال؛ علی‌اصغر هادوی‌نیا


2. روش‌شناسی اقتصاد اسلامی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1382، صفحه 116-128

علی‌اصغر هادوی‌نیا؛ ناصر جهانیان؛ محمدانس زرقا


3. حکمت تحریم بهره در وام‌های تولیدی و مصرفی

دوره 2، شماره 6، زمستان 1381، صفحه 123-129

علی‌اصغر هادوی‌نیا؛ ـ محمد نجات‌الله صدیقی