نویسنده = نجات‌الله صدیقی، ـ محمد
تعداد مقالات: 1
1. حکمت تحریم بهره در وام‌های تولیدی و مصرفی

دوره 2، شماره 6، زمستان 1381، صفحه 123-129

علی‌اصغر هادوی‌نیا؛ ـ محمد نجات‌الله صدیقی