نویسنده = گیلک‌حکیم‌آبادی، محمدتقی
تعداد مقالات: 1
1. آیا نظام مالیاتی ایران، اسلامی است؟

دوره 2، شماره 7، زمستان 1381، صفحه 9-18

محمدتقی گیلک‌حکیم‌آبادی؛ سیدکاظم صدر